Contracte internaționale – dreptul aplicabil și instanța competentă

Contracte internaționale – dreptul aplicabil și instanța competentă

Atunci când una dintre părțile contractante are sediul său în România iar cealaltă parte are sediul în Germania, se naște întrebarea, care este legea aplicabilă. În discuție intră dreptul german sau dreptul român.

Cel mai bine este ca, părțile contractante să stabilească în mod expres prin contract legea aplicabilă. În măsura în care legea aplicabilă contractului nu a fost stabilită, iar ambii parteneri contractuali sunt membrii ai Uniunii Europene, se va face apel în scopul determinării legii aplicabile la așa numitul Regulament ROMA-I. Decisiv este potrivit acestuia, în lipsa alegerii legii aplicabile, locul în care partea obligată să execute prestația caracteristică din contract își are reședința obișnuită. În cazul contractelor de vânzare spre exemplu, devine aplicabilă legea țării în care își are reședința obișnuită vânzătorul.  În cazul contractelor de prestări servicii sau antrepriza de construcții este decisiv de obicei, sediul prestatorului de servicii sau al antreprenorului.

 

Exemplu:

Un cetățean german încheie cu un antreprenor român un contract privind construirea unei case în Germania. În lipsa alegerii exprese în contract a legii aplicabile, acest contract va fi guvernat potrivit Regulamentului ROMA-I de legea română.

 

Sfatul 1 – Stabiliți în mod clar în contract care este legea aplicabilă:

 

Conveniți în cadrul negocierilor contractuale cu privire la legea aplicabilă. Astfel evitați trimiterea la Regulamentul ROMA-I, care va putea conduce la aplicarea unei legi care vă este necunoscută și/sau nefavorabilă.

 

Sfatul 2 – Legea aplicabilă și instanța competentă trebuie să corespundă:

 

Fiți atenți ca legea aplicabilă și instanța competentă (deci locul unde ar urma să fie efectuată o procedură litigioasă) să corespundă. Ipoteza in care o instanță germană trebuie să aplice legea română, este de obicei  costisitoare și determină prelungirea duratei procesului.

 

Sfatul 3– Includerea condițiilor generale în contract

 

În cazul în care condițiile dumneavoastră generale reglementează legea aplicabilă, fiți atenți ca acestea să fie incluse în mod valabil în contract. Spre deosebire de raporturile naționale, nu este suficientă simpla trimitere la condițiile dumneavoastră generale.  Condițiile de import – export în cazul raporturilor internaționale trebuie prezentate integral partenerului contractual cel târziu la încheierea contractului, de obicei în limba sa națională sau în limba contractui. Contradicția dintre condițiile dumneavoastră generale și cele ale partenerului contractual, poate determina lipsa stabilirii legii aplicabile. Acest lucru determină insecuritatea juridică a părților contractuale și în plus, după caz, amenințarea unor costuri extrem de ridicare pentru stabilirea legii aplicabile.

 

Sfatul 4 – Alegerea legii aplicabile nu este întotdeauna suficientă

În cele din urmă, este de observat faptul că și în ipoteza în care contractul este guvernat de legea germană, nu toate problemele sunt reglementate conform dreptului german. Aceasta este în special situația întrebărilor referioare la dreptul de proprietate asupra imobilelor,  ale căror regim juridic este reglementat întotdeauna de legea statului în care se află situate aceste bunuri.

 

Related Posts

Finance Services

S-a reziliat contractul de muncă – ce trebuie să fac?

S-a reziliat contractul de muncă – ce trebuie să fac? Adeseori muncitori români din Germania sunt în mod ilegal „concediați” cu efect imediat. Fie vi se înmânează o notificare scrisă de concediere, fie, de exemplu, sunteți constrâns să părăsiți, de azi pe mâine gospodăria sau șantierul pe care lucrați.   Concedierea verbală nu are valabilitate Concedierea este […]

Finance Services

Modificări 2019: o prezentare sintetică a noilor legi din Germania

Modificări 2019: o prezentare sintetică a noilor legi din Germania Creșterea salariilor minime pe economie, majorarea alocațiilor de stat pentru copii, scăderea contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate și ieftinirea convorbirilor telefonice internaționale – sunt doar câteva din temele a căror importanță va spori în anul 2019. Prezentăm în cele ce urmează acele legi și reglementări noi[…]